петак, 15. април 2011.

Izložba u Istorijskom arhivu

U četvrtak 14. aprila  otvorena je izložba u Istorijskom arhivu u Užicu, pod nazivom "Od aneksije do zemaljskog štatuta". Izložba se realizuje u saradnji sa Arhivom Bosne i Hercegovine.

Predloženi članovi Saveta za kulturu Grada Užica


САОПШТЕЊЕ ЗА ЈАВНОСТ


Обавештавамо јавност да је , на састанку одржаном 11.априла 2011. године у свечаној сали Градске куће, као прва активност поводом реализације пројекта „Културни мост између планине и равнице-креирање локалних  културних политика кроз сарадњу и размену Ужица и Панчева“ којим је Град Ужице прошао конкурс (Exchange 3) расписан од стране Европске Уније, предложен је Савет за културу Града Ужица од свих релевантних културних представника: представника локалне самоуправе из области културе ( један члан - председник), Установа културе (по један члан из шест постојећих Установа културе града), Уметничких образовних установа (два члана), Удружења грађана на пољу културе (један члан), етнографских удружења грађана (један члан), самосталних уметника (један члан), истакнути културни  радници  Града Ужица (који не спадају ни у једну од наведених група а својим радом заслужују да буду у Савету - два члана) и локалних медија (један члан). Предложена структура чланова  Савета за културу Града Ужица треба да остане у овом облику.
Задатак Савета  је да  изради и предложи нацрт Стратегије културног развоја Града Ужица што ће резултирати потписивањем међународне Агенде 21 за културу, и формирање Савета Градског већа  које ће одлучивати о одабиру и реализацији програма из области културе у Граду Ужицу.

 Делегирани чланови новоформираног Савета за културу Града Ужица:

1.     Илија Мићевић – члан Градског већа за област културе Града Ужица - председник Савета за културу
2.     Жељко Марковић – Историјски архив
3.     Ратка Вучковић – Народна библиотека
4.     Даница Милићевић – Народно позориште
5.     Милош Милојевић – Градски културни центар
6.     Радивоје Папић – Народни музеј
7.     Зоран В. Цветић – Градска галерија
8.     Милош Чолић – локални медији
9.     Младен Јевђовић – културни радник
10. Слободан Радовић – културни радник
11. Зоран Вуковић – слободни уметник
12. Зоран Филиповић – образовна установа
13. Небојша Ђуричић – уметничка образовна установа
14. Софија Бунарџић – удружења грађана из области културе
15. Дарко Ћитић – етнографска удружења грађана