недеља, 26. фебруар 2012.

Изложба младих уметника из Ужица у Панчеву

У петак 24. фебруара 2012. године у Панчеву је, у оквиру програмскиих активности реализације пројекта  "Културни мост..." који финансира ДЕУ у Републици Србији у оквиру Програма " Exchange 3", отворена изложба младих уметника из Ужица. Следи прилог ТВ Панчево са овог отварања:


среда, 22. фебруар 2012.

КОНКУРС ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ ПРОЈЕКАТА ЗА ОМЛАДИНУ У 2012. ГОДИНИ

GRAD UŽICE
U SKLADU SA LOKALNIM AKCIONIM PLANOM ZA MLADE
 2010-2014. GODINA
RASPISUJE

KONKURS
ZA REALIZACIJU PROJEKATA ZA OMLADINU
U 2012. GODINI


I  PRIORITETNA OBLAST
      Obezbeđivanje kvalitetnih edukativnih, kulturnih i zabavnih sadržaja za mlade :
-   sveobuhvatni programi za mlade;
-        programi namenjeni pojedinim kategorijama mladih (programi podrške talentima, deci bez roditeljskog staranja, izbeglim i raseljenim, mladima sa invaliditetom, socijalno ugroženim i dr.)

II  USLOVI
      - Pravo na konkurs imaju ustanove, druge organizacije i udruženja sa sedištem na teritoriji grada Užica;
      - Projekat se podnosi na obrascu prijave kao dokument u ''WORD'' programu;
      - Uz projekat moraju biti dostavljeni sledeći dokazi:
            1.Odluka organa upravljanja vodeće organizacije i partnerskih organizacija o učešću na konkursu;
            2. Akt o registraciji vodeće i partnerskih organizacija.
           
III  FINANSIRANjE
-         Sredstva za realizaciju  projekata za omladinu planirana su u budžetu grada za 2012. godinu.

IV  VREME REALIZACIJE
-  Projekat se mora realizovati tokom 2012. godine.

V  ROK I NAČIN PODNOŠENjA PRIJAVE
     - Obrazac prijave može se preuzeti na internet prezentaciji www.graduzice.org (OVDE) ili u zgradi Gradske  uprave - kancelarija broj 41;
       - Prijave se podnose u tri primerka, preko pisarnice grada Užica (kancelarija br.12) do 16.03.2012. godine;
      - Na koverti mora biti naznaka ''Projekat za omladinu'';
       - Ukoliko je projekat nepotpun u formalnom smislu, podnosilac će
biti pozvan da u roku od tri dana dopuni projekat, a ukoliko to ne učini projekat se neće dalje razmatrati;
       - Neblagovremeni projekti neće se razmatrati.

VI IZBOR PROJEKTA
        - Odluku o izboru projekata doneće Komisija za izbor projekata;
        - Odluka o izboru projekata  biće doneta do 31.03.2011. godine.

VII  DODATNA OBAVEŠTENjA
       - Sva dodatna obaveštenja mogu se dobiti u Gradskoj upravi, kancelarija br.41, ili telefonom 031/513-731, 590-154;
        - Kontakt osoba : Milica Timotijević;
        - E-MAIL: milica.timotijevic@uzice.rs

ИЗЛОЖБА МЛАДИХ УМЕТНИКА ИЗ УЖИЦА У ПАНЧЕВУ

ИЗЛОЖБА МЛАДИХ УМЕТНИКА ИЗ УЖИЦА У ПАНЧЕВУ
У Градској библиотеци Панчево у петак 24. фебруара са почетком у 19 часова биће отворена изложба младих аутора из Ужица у оквиру  Градског пројекта "Културни мост између планине и равнице-стварање локалне културне политике кроз сарадњу и размену између Ужица и Панчева" финансиран од стране ДЕУ у Републици Србији кроз програм Exchange 3.

ОТКУП УМЕТНИЧКИХ ДЕЛА У 2012. ГОДИНИ

                                        На основу Статута града Панчева,
                 Одлуке о буџету града Панчева за 2012. годину и усвојене Стратегије културног развоја града Панчева од 2010 до 2015. године
                                           Градоначелница града Панчева

                                                          расписује

                                               ЈАВНИ ПОЗИВ/КОНКУРС
                  ЗА ОТКУП УМЕТНИЧКИХ ДЕЛА ИЗ ОБЛАСТИ ЛИКОВНОГ 
                      И ПРИМЕЊЕНОГ СТВАРАЛАШТВА У 2012.ГОДИНИ

У складу са Стратегијом културног развоја града Панчева од 2010 до 2015. године и уоченим проблемом постојања недефинисаног уметничког тржишта у нашој земљи, Градоначелница града Панчева расписује Јавни позив/конкурс за откуп уметничких дела из области ликовног и примењеног стваралаштва у 2012. години.
На основу Одлуке о буџету града Панчева за 2012. годину за откуп уметничких дела из области ликовног и примењеног стваралаштва на позицији 32 - Специјализоване услуге - Промотивне активности Града, обезбеђена су средстава у износу од 750.000,00 динара.
Циљ градског откупа, усаглашен са циљем 4.3 Акционог плана за имплементацију Стратегије културног развоја града Панчева од 2010 до 2015. године, је да се подржи савремено стваралаштво, као и да се потпомогне развој уметничког тржишта и уметничке продукције.
Право учешћа на Јавном позиву/конкурсу за откуп уметничких дела из области ликовног и примењеног стваралаштва имају :
Академски уметници/це који живе и стварају на територији Републике Србије
Критеријуми и услови су:
-да је предложени рад настао у последњих 5 година;
-уметник/ца може да поднесе највише два рада;
-уметник/ца је у обавези да приложи пропратну документацију:
- cv или уметничку биографију
- сажет опис предложених радова за откуп
- презентација рада на Cd-u , у форми видео записа или фотографије рада.
Вредновање и селекцију уметничких дела вршиће Комисија за представљање програма и пројеката и откуп уметничких дела коју је образовала Градоначелница града Панчева, Решењем број: II-06-020-1/2011-96 од 18.02.2011. године.
Комисија може да ангажује експертски тим за процену уметничких дела.
Коначан избор уметничких дела која се откупљују вршиће Градоначелница града Панчева, на предлог Комисије.
Пријава за откуп се може преузети
ОВДЕ
Аутори ће моћи да се информишу о условима и критеријумима откупа на сајту града Панчева www.pancevo.rs као и у Секретаријату за јавне службе и социјална питања-Одсеку за културу, информисање, спорт, бригу о младима и цивилни сектор, II спрат, соба 204, Трг Краља Петра I 2-4, Панчево.
Пријаве за откуп достављају се у једном штампаном примерку у Услужном центру Градске управе града Панчева и електронском поштом на емаил:     nevenka.kljajic@pancevo.rs
Рок за подношење пријава је 15 дана, од дана објављивања Јавног позива/конкурса у недељнику листа „Панчевац“.
Додатне информације се могу добити на телефон 013/308 906 или 065 866 25 46 - Одсек за културу, информисање, спорт, бригу о младима и цивилни сектор - контакт особа Невенка Кљајић. 
http://www.pancevo.rs/OTKUP_UMETNICKIH_DELA_U_2012._GODINI-20-1-1753

петак, 03. фебруар 2012.

Otvaranje izložbe "Umetnost mladih kao most između planine i ravnice"

Izložba je otvorena do 13. februara 2012. godine u prizemlju Gradske galerije u Užicu, u vremenu od 15 - 19 časova. Evo i par fotografija sa otvaranja izložbe.

Ilija Mićević (član gradskog veća za kulturu), Marijana Kolarić (Gradska uprava Pančevo) i Miloš Milojević (Menadžer projekta)


Projektni tim iz Užica sa gostima i umetnicima iz Pančeva


четвртак, 02. фебруар 2012.

Seminar u Pančevu namenjen članovima Saveta za kulturu grada Užica

Kulturni most između Pančeva i Užica

Pažnja, otvara u novom prozoru. PDFŠtampaEl. pošta
PANČEVO, 31. januar 2012. (TV Pančevo) – Kulturni most između planine i ravnice – kreiranje lokalnih kulturnih politika kroz saradnju i razmenu Užica i Pančeva, naziv je projekta koje realizuju kulturni poslenici ova dva grada. ShareThis Projekat, inače, finansira Evropska unija, a u Pančevu je održan drugi susret na kome se razgovaralo o uspostavljanju kulturnog mosta Užica i Pančeva.
- Ideja nam je da razmenimo iskustva u oblasti kulture. Razgovaramo o strategiji planiranja kulturnog razvoja. Razmenjujemo iskustva već dva dana, kaže Nenad Maletin, menadžer iz Pančeva.
- Grad Užice je mali grad, nekada je on bio velegrad u odnosu na sada, jer se prema nezvaničnim podacima u poslednjih 30 godina iz Užica odselilo 60.000 ljudi. Sada kada je ostalo malo duha, postoje mala žarišta koja će se dalje razvijati kaže Zoran Filipović iz Užica.
- Ideja je da Užice i Pančevo razvijaju nove strategije u oblasti kulture. Za razvoj kulturnog života u oba grada, inače postindustrijska, za godinu i po koliko ćemo raditi zajedno možemo uraditi mnogo toga poručuje mr Aleksandar Brkić.
Stručnjaci ističu da je razvoj kulturne saradnje moguć i da će oni učiniti dosta toga da se ova saradnja razvije.
Istaknuto je da postoji više načina za saradnju, a veliki broj mladih ljudi već sarađuje.
- Želja nam je da uključimo sve aktiviste koji su u kulturi i kada sve njih stavite u jednu ravan tako da se može pomeriti saradnja napred istakao je Brkić.
Kulturni radnici iz Užica i Pančeva nastaviće dogovore o daljoj saradnji, koju će kreirati kroz razmenu umetnika i raznih sadržaja iz oblasti kulture u periodu koji je pred nama.


Pogledajte prilog RTV Pančevo:

http://www.youtube.com/watch?v=lkr-QD9h0Y4&feature=player_embedded
http://www.youtube.com/watch?v=lkr-QD9h0Y4&feature=colike