среда, 22. фебруар 2012.

ОТКУП УМЕТНИЧКИХ ДЕЛА У 2012. ГОДИНИ

                                        На основу Статута града Панчева,
                 Одлуке о буџету града Панчева за 2012. годину и усвојене Стратегије културног развоја града Панчева од 2010 до 2015. године
                                           Градоначелница града Панчева

                                                          расписује

                                               ЈАВНИ ПОЗИВ/КОНКУРС
                  ЗА ОТКУП УМЕТНИЧКИХ ДЕЛА ИЗ ОБЛАСТИ ЛИКОВНОГ 
                      И ПРИМЕЊЕНОГ СТВАРАЛАШТВА У 2012.ГОДИНИ

У складу са Стратегијом културног развоја града Панчева од 2010 до 2015. године и уоченим проблемом постојања недефинисаног уметничког тржишта у нашој земљи, Градоначелница града Панчева расписује Јавни позив/конкурс за откуп уметничких дела из области ликовног и примењеног стваралаштва у 2012. години.
На основу Одлуке о буџету града Панчева за 2012. годину за откуп уметничких дела из области ликовног и примењеног стваралаштва на позицији 32 - Специјализоване услуге - Промотивне активности Града, обезбеђена су средстава у износу од 750.000,00 динара.
Циљ градског откупа, усаглашен са циљем 4.3 Акционог плана за имплементацију Стратегије културног развоја града Панчева од 2010 до 2015. године, је да се подржи савремено стваралаштво, као и да се потпомогне развој уметничког тржишта и уметничке продукције.
Право учешћа на Јавном позиву/конкурсу за откуп уметничких дела из области ликовног и примењеног стваралаштва имају :
Академски уметници/це који живе и стварају на територији Републике Србије
Критеријуми и услови су:
-да је предложени рад настао у последњих 5 година;
-уметник/ца може да поднесе највише два рада;
-уметник/ца је у обавези да приложи пропратну документацију:
- cv или уметничку биографију
- сажет опис предложених радова за откуп
- презентација рада на Cd-u , у форми видео записа или фотографије рада.
Вредновање и селекцију уметничких дела вршиће Комисија за представљање програма и пројеката и откуп уметничких дела коју је образовала Градоначелница града Панчева, Решењем број: II-06-020-1/2011-96 од 18.02.2011. године.
Комисија може да ангажује експертски тим за процену уметничких дела.
Коначан избор уметничких дела која се откупљују вршиће Градоначелница града Панчева, на предлог Комисије.
Пријава за откуп се може преузети
ОВДЕ
Аутори ће моћи да се информишу о условима и критеријумима откупа на сајту града Панчева www.pancevo.rs као и у Секретаријату за јавне службе и социјална питања-Одсеку за културу, информисање, спорт, бригу о младима и цивилни сектор, II спрат, соба 204, Трг Краља Петра I 2-4, Панчево.
Пријаве за откуп достављају се у једном штампаном примерку у Услужном центру Градске управе града Панчева и електронском поштом на емаил:     nevenka.kljajic@pancevo.rs
Рок за подношење пријава је 15 дана, од дана објављивања Јавног позива/конкурса у недељнику листа „Панчевац“.
Додатне информације се могу добити на телефон 013/308 906 или 065 866 25 46 - Одсек за културу, информисање, спорт, бригу о младима и цивилни сектор - контакт особа Невенка Кљајић. 
http://www.pancevo.rs/OTKUP_UMETNICKIH_DELA_U_2012._GODINI-20-1-1753

Нема коментара:

Постави коментар